ติดต่อเรา

เราตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) และอยู่ภายใต้หน่วยงาน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

2 + 14 =

ช่องทางการติดต่อ

(+66) 02-9428600-3 ต่อ 213, 603, 601

TGDA.Thailand

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แล้วพบกันในงาน TGDA