ติดต่อเรา

เราตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) และอยู่ภายใต้หน่วยงาน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

1 + 15 =

ช่องทางการติดต่อ

02-942-8600-3 ต่อ 213, 603, 601

tgda.kapi@ku.th

TGDA.Thailand

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แล้วพบกันในงาน TGDA