กำหนดการสำคัญ

กำหนดการ Thailand Green Design Awards 2019

กำหนดการ กิจกรรม
16 กันยายน 2562 เปิดรับสมัคร
29 พฤศจิกายน 2562 ปิดรับสมัคร และปิดรับการส่งผลงาน
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 – ตัดสินและประกาศผล
– จัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงาน
– แข่งขันเฟ้นหาสุดยอดนักออกแบบหัวใจสีเขียวรุ่นเยาว์ The Best of the Best Young TGDA2020
– แข่งขัน TGDA Popular Vote
มีนาคม 2563 พิธีมอบโล่รางวัล เงินรางวัล และประกาศนียบัตร
ประกาศผล TGDA Popular Vote ประจำปี 2563
จัดแสดงผลงาน ณ สยามพารากอน

*หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม