กลับมา

TGDA2018

รางวัลชนะเลิศ

ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป

กลับมา
TURN TO

โดย นายวิทยา ชัยมงคล
Contact: [email protected], [email protected]
Phone: 081-868-1975, 063-635-9905, 081-170-4040

รายละเอียดผลงาน: ชิ้นงานจากกระดาษเหลือใช้ผ่านกระบวนการเพื่อให้มีความทนทานต่อการใช้งาน ขึ้นรูปงานปั้นด้วยมือ นำเสนอให้มีความเรียบง่าย สี่ที่เกิดขึ้นในชิ้นงานเกิดจากเนื้อสีจริงของกระดาษไม่ได้เกิดจากกระบวนการทำสี สร้างสรรค์ผลงานที่ให้ความรู้สึกของงานปั้นที่คล้ายคลึงกับธรรมชาติ และคงเอกลักษณ์ของแต่ละชิ้นงานเป็นสำคัญ ใช้สำหรับตกแต่งที่อยู่อาศัย โรงแรม และสำนักงานอื่นๆ