ผ้าไหมนวัตกรรมลายสร้างสรรสวรรค์บ้านนา

TGDA2018

รางวัลรองชนะเลิศ

ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป

ผ้าไหมนวัตกรรมลายสร้างสรรสวรรค์บ้านนา

โดย กลุ่มทอผ้าบ้านหนองหญ้าปล้อง วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ
Contact: thonglerd–[email protected]
Phone: 086-630-2462

รายละเอียดผลงาน: ผ้าไหมไทยทอร่วมกับผ้าไหมอีรี่ มีการนำรังไหมอีรี่ที่เหลือใช้จากการตัดเอาดักแด้เพื่อต่อพันธุ์ไหมอีรี่สอดมาแทรกเป็นลวดลาย จึงทำให้เห็นผิวสัมผัสที่แตกต่าง ใช้การย้อมสีธรรมชาติ สามารนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋า เสื้อผ้า และของใช้ต่างๆ