มีดแกะหน่อไม้

TGDA2018

รางวัลรองชนะเลิศ

ผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement)
กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา

มีดแกะหน่อไม้

โดย นายนริน อินธิแสง และ นายคมสันต์ เขตนคร | โรงเรียนปลาปากวิทยา
Contact: [email protected]
Phone: 089-861-9668

รายละเอียดผลงาน: มีดแกะหน่อไม้ทำมาจากเหล็ก ออกแบบให้มีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ 1) ส่วนกรีดเปลือก ออกแบบให้เป็นมีดปลายแหลมสำหรับกรีดเปลือกให้ขาดเป็นเส้นตามยาวจากโคนขึ้นหาปลาย 2) ส่วนทำหน่อไม้แผ่น ออกแบบให้เป็นใบมีดบางและคมต่อเนื่องมาจากส่วนใบมีดกรีดถึงด้ามจับ ใช้สำหรับสับหรือฝานให้เป็นแผ่น 3) ส่วนคว้านเปลือก มีการออกแบบให้เป็นรูปโค้ง ซึ่งโค้งสอดรับกับทรงกระบอกของหน่อไม้ได้ทุกขนาด ช่วยแยกเปลือกออกจากหน่อไม้ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ส่วนคว้านเปลือกยังใช้ขูดหน่อไม้ให้เป็นเส้นได้ ดังนั้นมีดแกะหน่อไม้นี้สามารถแกะหน่อไม้ได้สะดวกรวดเร็ว สามารถแปรสภาพให้เป็นหน่อไม้เส้น หรือ หน่อไม้แผ่น สำหรับประกอบอาหารได้ และปลอดภัยกับผู้ใช้มากกว่าการใช้มีดปอกผลไม้ทั่วไป