เดินเล่น

TGDA2018

รางวัลชนะเลิศ

ผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป

เดินเล่น

โดย นางสาวชนัญชิดา ชาญอุไร
Contact: [email protected]
Phone: 089-170-5437

รายละเอียดผลงาน: ไม้กระดานสำหรับใช้เดินบนดินเลน ผลิตจากไฟเบอร์กลาสที่มีน้ำหนักเบา ลอยน้ำ แข็งแรงทนทาน รองรับน้ำหนักได้สูง ผลิตภัณฑ์มีการพัฒนามาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยใช้วัสดุทดแทนการใช้ไม้กระดานเลนแบบเดิมที่ผลิตจากไม้จริงซึ่งหาได้ยากในปัจจุบัน เป็นการช่วยลดการใช้ไม้จากธรรมชาติได้