ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวจากเปลือกข้าว

TGDA2018

รางวัลชนะเลิศ

ผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement)
กลุ่มผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวจากเปลือกข้าว
HUSK’S WARE TABLEWARE

โดย บริษัท ฮัสค์ กรีน จำกัด
Contact: [email protected]
Phone: 062-563-7895, 061-476-5899

รายละเอียดผลงาน: ผลิตภัณฑ์จากแกลบและแป้งซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวประสานและช่วยให้วัสดุสามารถขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่างๆ ได้ เช่น จาน ชาม ถ้วย ช้อน ส้อม แก้ว เป็นต้น สามารถใช้งานร่วมกับไมโครเวฟได้ มีอายุการใช้งานยาวนาน แข็งแรง ทนต่อความร้อน ทนต่อรอยขีดข่วน ทำความสะอาดได้ง่าย แห้งเร็ว และไม่ก่อให้เกิดการสะสมของเชื้อรา ใช้สีธรรมชาติ มีความปลอดภัยเมื่อใช้งานที่สัมผัสกับอาหารโดยตรง มีการพัฒนาการออกแบบให้สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคทุกช่วงวัย และเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องครัวจากเปลือกข้าวที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ