เตียงอาบแดดจัดเก็บในแนวตั้ง

TGDA2018

รางวัลชมเชย

ผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement)
กลุ่มผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

เตียงอาบแดดจัดเก็บในแนวตั้ง
VERTICLE LOUNGER

โดย บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด
Contact: [email protected]
Phone: 081-823-6768, 064-361-9624

รายละเอียดผลงาน: เตียงอาบแดดทำจากไม้สัก และสเตนเลส สามารถยกเก็บในแนวตั้งได้ สะดวกต่อการจัดเก็บ ช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ และเมื่อยกเก็บในแนวตั้งแล้ว สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานให้เป็นฉากกั้นได้