เครื่องช่วยลุกนั่งชักโครกแบบย่นแรงสำหรับผู้สูงอายุ

TGDA2018

รางวัลชนะเลิศ

ผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)
กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา

เครื่องช่วยลุกนั่งชักโครกแบบย่นแรงสำหรับผู้สูงอายุ
PORTABLE STRETCHING TOILET SEAT FOR THE ELDERLY

โดย นายอนุรักษ์ ชุมปลา นางสาวทิพย์สุดา เคนสงคราม และนางสาวนลัทพร พลภักดี | โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา สพม.22
Contact: –
Phone: 098-096-7929

รายละเอียดผลงาน: อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาความลำบากในการลุก-นั่งชักโครกอันเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุ ชิ้นส่วนอุปกณ์ทำมาจากสแตนเลต มีน้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย และความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุในการใช้ชักโครกด้วยแรงที่ช่วยดันลุกและผ่อนแรงในการนั่งจากแก๊สสปริง อุปกรณ์มีความสูงขึ้นจากชักโครกเพื่อแก้ปัญหาชักโครกที่ต่ำเกินไปทำให้นั่งสบายและลุกง่ายขึ้น มีราวจับที่ปรับมุมได้ 90 องศา เพื่อให้ผู้สูงอายุจับพยุงตัวเองในขณะกำลังลุก-นั่งจากชักโครก และสามารถล็อคตำแหน่งการนั่งขณะขยับตัวได้ ทำให้เพิ่มความปลอดภัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้สูงอายุ

 

“รางวัล The Best of The Best Young “TGDA2018””