ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกสูตรใหม่ใส่ใจโลก

TGDA2018

รางวัลชมเชย

ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา

ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกสูตรใหม่ใส่ใจโลก
THE NEW AND BETTER ENVIRONMENTAL FRIENDLY HYDRAULIC CEMENT

โดย นางสาวอารียา มงคลขจิต และ นางสาวปวรรัตน์ รุ่งศรี | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Contact: [email protected], [email protected]
Phone: 094-973-8999, 086-066-8779

รายละเอียดผลงาน: ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกสูตรใหม่ที่มีการพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการผลิตปูนซีเมนต์ โดยลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต โดยการลดปริมาณการใช้ปูนเม็ด (Clinker) ลงจากปูนซีเมนต์สูตรปกติ การลดปริมาณปูนเม็ดลงจะทำให้การใช้พลังงานในการผลิตต่ำลง เนื่องจากปูนเม็ดจะใช้พลังงานในการผลิตสูงทั้งในส่วนของการเผาไหม้และการบด นอกจากนี้ยังทำการปรับเปลี่ยนอัตราส่วนระหว่างส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่ หินปูน ยิปซัม และสารเติมแต่งที่ช่วยในการเพิ่มสมรรถนะการใช้งานของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก โดยยังมีคุณลักษณะที่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก