กางเกงสำหรับผู้สูงอายุชาย

TGDA2018

รางวัลชมเชย

ผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)
กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา

กางเกงสำหรับผู้สูงอายุชาย

โดย นายพิสิษฐ์ สุภิสิงห์ นายพิษณุ สังข์สีเหลือบ และ นายธนพล มณีชื่น | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Contact: [email protected]
Phone: 095-059-0369

รายละเอียดผลงาน: กางเกงผ้ามัดย้อมสำหรับผู้สูงอายุชาย ทำจากผ้าป่าน การสวมใส่ออกแบบให้มีลักษณะเป็นตีนตุ๊กแกร่วมกับยางยืด ทำให้การสวมใส่กางเกงมีความสะดวกมากขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการใช้ชีวิตในผู้สูงอายุ