น้ำตาลช่อดอกมะพร้าว

TGDA2018

รางวัลรองชนะเลิศ

ผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป

น้ำตาลช่อดอกมะพร้าว
COCONUT FLOWER SUGAR

โดย นายภาณุกฤษ เดชากิตตินันท์ และ นางสาวณัฐท์ธีรา งามโสภา
Contact: [email protected]
Phone: 099-283-5055, 099-283-5059

รายละเอียดผลงาน: น้ำตาลช่อดอกมะพร้าว เป็นการแปรรูปจากน้ำตาลก้อนให้เป็นน้ำตาลบดละเอียดเพื่อให้ง่ายต่อการบริโภค และการเก็บรักษา มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ (Low IG) จึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่แกว่งตัว ดีต่อสุขภาพ เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ และกลุ่มคนรักสุขภาพ สามารถใช้แทนน้ำตาลทรายทั่วไปได้ทันที โดยนำมาใช้ในการประกอบอาหารต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย