ตุ๊กตาบำบัด

TGDA2018

รางวัลชมเชย

ผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป

ตุ๊กตาบำบัด

โดย นางสาวนันทิยา ณ หนองคาย
Contact: [email protected]
Phone: 097-395-2424

รายละเอียดผลงาน: ผลิตภัณฑ์ถุงประคบร้อนที่พัฒนามาจากเศษเส้นด้ายเหลือทิ้ง ออกแบบให้เป็นรูปทรงปลา เพื่อช่วยผ่อนคลาย สามารถถอดปลอกออกซักทำความสะอาดได้ ไส้ในของตุ๊กตาเป็นเมล็ดถั่วเขียวที่สามารถเก็บความร้อนโดยการนำไปตากแดด หรืออุ่นด้วยใช้ไมโครเวฟ