จีวา ซุปเปอร์ รีไวต้าไลซ์เซอร์

TGDA2018

รางวัลรองชนะเลิศ

ผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)
กลุ่มผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

จีวา ซุปเปอร์ รีไวต้าไลซ์เซอร์
JIVA SUPER REVITALIZER

โดย บริษัท ช เนเจอร์ จำกัด
Contact: [email protected]
Phone: 081-401-5172

รายละเอียดผลงาน: ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ปัญหาศีรษะล้าน ผลิตจากสมุนไพรไทยโดยการใช้เทคโนโลยีการสกัดให้เข้มข้นด้วยเทคนิค Falling film evaporator ช่วยให้ผมขึ้นเทียบเท่ายาเคมีที่วงการแพทย์ยอมรับ และไม่ทําให้ผมร่วงเมื่อหยุดใช้