เครื่องทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ PAC Frenergy

TGDA2018

รางวัลชนะเลิศ

ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
กลุ่มผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

เครื่องทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ PAC Frenergy
PAC FRENERGY HEAT RECOVERY WATER HEATER

โดย บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
Contact: [email protected], [email protected]
Phone: 089-202-0267, 087-069-3048

รายละเอียดผลงาน: เครื่องทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ สามารถผลิตน้ำร้อนโดยอาศัยหลักการนำความร้อนจากสารทำความเย็นที่ออกมาจากคอมเพรสเซอร์มาแลกเปลี่ยนความร้อนให้แก่น้ำในถังเปลี่ยนความร้อน (Heat recovery tank) ก่อนที่จะกลับเข้าสู่คอนเดนเซอร์ปกติระบายความร้อนด้วยอากาศต่อไป ซึ่งทำให้ได้น้ำร้อนที่อุณหภูมิสูงสุดถึง 70 องศาเซลเซียส โดยไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และยังช่วยประหยัดพลังงานในเครื่องปรับอากาศได้ 10% เนื่องจากเป็นการลดอุณหภูมิที่จุดควบแน่นของระบบเครื่องปรับอากาศ ส่งผลให้คอมเพรสเซอร์ใช้กำลังไฟน้อยลงจากเดิม นอกจากนี้ยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ใช้วัสดุที่นำมารีไซเคิลได้เป็นหลัก