หลอดไฟ ตั๊กกี้แลมป์

TGDA2018

รางวัลรองชนะเลิศ

ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
กลุ่มผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

หลอดไฟ ตั๊กกี้แลมป์
TUKKY LAMP

โดย บริษัท ออล อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลจีส จำกัด
Contact: [email protected]
Phone: 085-000-8815

รายละเอียดผลงาน: หลอดไฟ แอล อี ดี ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ผลิตจากแนวคิดที่ต้องการลดขยะหลอดไฟ โดยมีการออกแบบวงจรที่สามารถซ่อมเปลี่ยนได้ทุกชิ้นเมื่อมีการแตกหักหรือเสียหาย ลดขยะอิเลคทรอนิกส์ ใช้สารนาโนเคลือบแผงระบายความร้อนทำให้หลอดไฟมีอายุการใช้งานนานขึ้น วงจรผลิตด้วยกระบวนการที่ไม่ใช้สารตะกั่วไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ตัวหลอดผลิตจากเซรามิก สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ กล่องบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษรีไซเคิล มีการรับซื้อซากกลับและนำไปทำลายด้วยกระบวนการที่เหมาะสม