TGDA2017 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 9 ธันวาคม 2559

TGDA2017 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 9 ธันวาคม 2559

Thailand Green Design Awards 2017 การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประจำปี 2560 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักออกแบบ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ บริษัทเอกชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด Thailand...
TGDA2016 – ข่าวงานมอบโล่รางวัล และสัมภาษณ์พิเศษ

TGDA2016 – ข่าวงานมอบโล่รางวัล และสัมภาษณ์พิเศษ

     รายงานข่าว “งานมอบโล่รางวัลเกียรติบัตรและเงินรางวัลการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016” โดย รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...