[ข่าว] – งานแถลงข่าว Thailand Green Design Awards 2018

TGDA2018-1

แถลงข่าว Thailand Green Design Awards 2018
พร้อมเปิดตัวทูต TGDA คุณเชอรี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ

        1สถาบันผลิตผลเกษตรฯ (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานแถลงข่าวโครงการ Thailand Green Design Awards 2018 พร้อมเปิดตัวทูต TGDA “คุณเชอรี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ” นักแสดงผู้มีหัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมแถลงข่าวพร้อมกับ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 902 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย TGDA มุ่งมั่นในการสนับสนุนผลงานสร้างสรรค์ของนิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และนักออกแบบหัวใจสีเขียว เพื่อสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป

TGDA2018 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 4 ธันวาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tgda.ku.ac.th และติดตาม
เฟซบุ๊คการประกวดได้ที่ www.facebook.com/TGDA.Thailand

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อทีมประชาสัมพันธ์
ชลลดา บุราชรินทร์   อีเมล์ [email protected] |  นัฏพร ขนุนก้อน   อีเมล์  [email protected]