TGDA ร่วมปลูกป่ากับโครงการ Little Forest ปลูกป่า ปลูกคน ปลูกใจ

logo-tgda

 

TGDA ร่วมปลูกป่ากับโครงการ Little Forest ปลูกป่า ปลูกคน ปลูกใจ

 

1

27 สิงหาคม 2560

1        คณะทำงาน Thailand Green Design Awards ร่วมกิจกรรมปลูกป่ากับโครงการ Little Forest – ปลูกป่า ปลูกคน ปลูกใจ ปีที่ 2 ณ สวนป่าวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ นำโดย ผศ.ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ คุณเข็มอัปสร สิริสุขะ นายเรวัต พิมสาร นายไชยยศ โสตถิยาภัย พร้อมกับคณะจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่ม Little Help วิทยาลัยชุมชนแพร่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือตอนบน ประชาชนในพื้นที่ และตัวแทนคณะทำงาน Thailand Green Design Awards คุณชลลดา บุราชรินทร์ คุณณัฐภรณ์ สุทธิวิจิตรภักดี คุณนัฏพร ขนุนก้อน คุณทศพล อุมะมานิต และคุณเอกพงษ์ ธนะวัติ โดยมุ่งหวังที่จะร่วมกันสร้างโลกสีเขียวที่ยั่งยืนต่อไป

page1

1        นอกเหนือจากกิจกรรมปลูกป่าแล้วนั้น ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญ คือ กิจกรรมของขวัญจากป่า เป็นการแยกต้นกล้าไม้สักบรรจุใส่ถุงเพื่อให้ทุกคนที่มาร่วมกันปลูกป่าในวันนี้ได้นำกลับไปเป็นของขวัญให้กับตนเองหรือเพื่อพี่น้อง ซึ่งต้นกล้านี้เป็นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นกล้าไม้สักจากโครงการมเหสักข์เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 999 ต้น และต้นกล้าดอกดาวเรืองจำนวน 999 ต้น

page2

page3