[ข่าว] – TGDA2018 เปิดรับสมัครแล้ว…ร่วมส่งผลงานสุดสร้างสรรค์เข้าประกวดกับ Thailand Green Design Awards 2018

TGDA2018 เปิดรับสมัครแล้ว…ร่วมส่งผลงานสุดสร้างสรรค์เข้าประกวดกับ Thailand Green Design Awards 2018

ข่าวโดย: cynhite วันที่ 30 ตุลาคม 2560

1Capture

คงจะน่าเสียดาย…ถ้าไอเดียของคุณถูกเก็บไว้คนเดียว
เวลาของนักออกแบบหัวใจสีเขียวมาถึงแล้ว!!!!

1
1        สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU) ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักออกแบบอิสระ วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผู้ประกอบการ บริษัทเอกชน และประชาชนทั่วไป … ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกับ การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2018 หรือ TGDA2018  ชิงเงินรางวัล ประกาศนียบัตร พร้อมโล่เกียรติยศมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 4 ธันวาคม 2560
สมัครเข้าประกวด https://www.tgda.in.th/register
ดาวน์โหลดใบสมัคร https://www.tgda.in.th/register
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tgda.ku.ac.th

ประเภทของการประกวด
1.  ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน  (Energy Saving)
2.  ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency)
3.  ผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement)
4.  ผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)

กลุ่มผู้สมัครเข้าประกวด
กลุ่มที่ 1  นักเรียน นิสิต นักศึกษา
กลุ่มที่ 2  วิสาหกิจชุมชน  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  และประชาชนทั่วไป
กลุ่มที่ 3   ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน
*สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งเดี่ยวและทีม ไม่จำกัดจำนวนคน ฅ

กำหนดการสำคัญ
เปิดรับสมัคร  – สิงหาคม 2560
ปิดรับสมัคร – 4 ธันวาคม 2560
ตัดสินและประกาศผล – ต้นเดือนมกราคม 2561
จัดแสดงผลงาน – ปลายเดือนมกราคม 2561
พิธีมอบโล่รางวัล – กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ช่องทางการส่งใบสมัครและผลงาน
1. อีเมล์  ส่งใบสมัครทางอีเมล์ [email protected]
2. ไปรษณีย์  ส่งใบสมัครและผลงาน ทางไปรษณีย์

จ่าหน้า “ส่งใบสมัคร/ผลงาน เข้าประกวด TGDA2018”
ผู้รับ   สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 2
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900

3. ส่งด้วยตนเอง  ส่งใบสมัครและผลงาน ด้วยตนเอง
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง  ชั้น 2
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
โทร. 092-557-3022 หรือ 02-942-8600-3 ต่อ 208 , 213
อีเมล์ [email protected]

เกณฑ์การตัดสิน
พิจารณาจาก 4 ข้อ
1. ความคิดริเริมสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  (30 คะแนน)
2. ความสวยงาม ความประณีต  (20 คะแนน)
3. การใช้ประโยชน์ได้จริงและมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์  (20 คะแนน)
4. ความชัดเจนด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (30 คะแนน)

สอบถามเพิ่มเติม
Mobile: 092-557-3022
Phone: 02-946-8600-3 ต่อ 208 , 213
Email: [email protected]
Line: tgda (ไม่มี @)

สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ร่วมส่งผลงานกันเข้ามาเยอะๆ นะคะ 
มาร่วมกันสร้างโลกสีเขียวไปกับเรา #TGDA

กด Like ติดตามข่าวสารการประกวดได้ที่
Facebook Fanpage  |   https://www.facebook.com/TGDA.Thailand

1
ดูข่าวต้นฉบับ ได้ที่: คลิก