[ข่าว] – อย่าพลาด!! TGDA2018 เปิดรับสมัครแล้ว ร่วมส่งผลงานรักษ์โลกเข้าประกวดกับ Thailand Green Design Awards 2018

อย่าพลาด!! TGDA2018 เปิดรับสมัครแล้ว ร่วมส่งผลงานรักษ์โลกเข้าประกวดกับ Thailand Green Design Awards 2018

ข่าวโดย: ThaiPR.NET วันที่ 30 ตุลาคม 2560

A3

1
คงจะน่าเสียดาย ถ้าไอเดียของคุณถูกเก็บไว้คนเดียว เวลาของนักออกแบบหัวใจสีเขียวมาถึงแล้ว!!!!
      สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU) ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกับ การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2018 หรือ TGDA2018 ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 4 ธันวาคม 2560
1
สมัครเข้าประกวด https://www.tgda.in.th/register
ดาวน์โหลดใบสมัคร https://www.tgda.in.th/register
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.tgda.ku.ac.th

ประเภทของการประกวด
1. ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
2. ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency)
3. ผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement)
4. ผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)

กลุ่มผู้สมัครเข้าประกวด
กลุ่มที่ 1 นักเรียน นิสิต นักศึกษา
กลุ่มที่ 2 วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และประชาชนทั่วไป
กลุ่มที่ 3 ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน

          *สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งเดี่ยวและทีม ไม่จำกัดจำนวนคน
กำหนดการประกวด TGDA2018
1    เปิดรับสมัคร สิงหาคม 2560
  แถลงข่าว กันยายน 2560
1    ปิดรับสมัคร 4 ธันวาคม 2560
1    ตัดสิน ต้นเดือนมกราคม 2561
1    จัดแสดงผลงาน ปลายเดือนมกราคม 2561
1    พิธีมอบโล่รางวัล กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2561
1

ช่องทางการส่งใบสมัครและผลงาน
1. อีเมล์ ส่งใบสมัครทางอีเมล์ [email protected]
2. ไปรษณีย์ ส่งใบสมัครและผลงาน ทางไปรษณีย์
จ่าหน้า “ส่งใบสมัคร/ผลงาน เข้าประกวด TGDA2018”
ผู้รับ
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 2
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
3. ส่งด้วยตนเอง ส่งใบสมัครและผลงาน ด้วยตนเอง
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 2
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 092-557-3022 หรือ 02-942-8600-3 ต่อ 208 , 213
อีเมล์ [email protected]

เกณฑ์การตัดสิน พิจารณาจาก 4 ข้อ
1. ความคิดริเริมสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
(30 คะแนน) แนวคิดแปลกใหม่และมีการนำเทคโนโลยีมาใช้
2. ความสวยงาม ความประณีต
(20 คะแนน) มีความสวยงาม ประณีต และเป็นเอกลักษณ์
3. การใช้ประโยชน์ได้จริงและมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์
(20 คะแนน) สามารถนำใช้ประโยชน์ได้จริงและตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค
4. ความชัดเจนด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(30 คะแนน) เน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สอบถามเพิ่มเติม
Mobile: 092-557-3022
Phone: 02-946-8600-3 ต่อ 208 , 213
Email: [email protected]
Line: tgda (ไม่มี @)

สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ร่วมส่งผลงานกันเข้ามาเยอะๆ นะคะ
มาร่วมกันสร้างโลกสีเขียวไปกับเรา #TGDA
กด Like ติดตามข่าวสารการประกวดได้ที่ Facebook Fanpage
https://www.facebook.com/TGDA.Thailand

1
ดูข่าวต้นฉบับ ได้ที่: คลิก