ประกาศ ขยายเวลารับสมัครถึง 22 ธันวาคม 2560

logo-tgda

Thailand Green Design Awards 2018
การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประจำปี 2561

TGDA2018  ขยายเวลารับสมัครถึงวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560
รายละเอียด
1   1. ท่านที่ส่งใบสมัครและผลงานด้วยตนเอง สามารถส่งใบสมัครและผลงานได้ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ภายในเวลา 16.30 น. เท่านั้น
1   2. ท่านที่ส่งใบสมัครและผลงานทางไปรษณีย์ คณะกรรมการจะยึดวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ คือ ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2560
1   3. ท่านที่ส่งใบสมัคร และ/หรือ ผลงาน ทางออนไลน์ และทางอีเมล์ สามารถส่งได้ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ภายในเวลา 16.30 น. เท่านั้น

ส่งผลงานได้ที่:
1   สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
1   อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 2
1   เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
1

*กรณีที่ท่านส่งใบสมัครทางออนไลน์หรืออีเมล์ จะต้องส่งภายในวันที่ 22 ธันวาคม เวลา 16.30 น. แล้วจะส่งผลงานตามมาทางไปรษณีย์ ต้องส่งผลงานภายในวันที่  22 ธันวาคม 2560 เท่านั้น  คณะกรรมการจะยึดวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ

**ท่านที่ส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังขาดผลงาน หรือ หลักฐานยังไม่ครบ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อหาท่านตามเบอร์โทรที่ระบุไว้ในใบสมัคร โดยเจ้าหน้าที่จะทยอยติดต่อท่านในช่วงเดือนธันวาคมนี้

สอบถามเพิ่มเติม
มือถือ 092-557-3022
โทรศัพท์ 02-942-8600-3 ต่อ 213  (ระบุว่า  ติดต่อเจ้าหน้าที่ TGDA)
อีเมล์  [email protected]