กิจกรรม Workshop by KAPI ณ งานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561

logo-tgda


กิจกรรม Workshop by KAPI ณ งานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

   สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมพิเศษ เนื่องในวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซี่งเป็นกิจกรรม Workshop ที่ให้ความรู้และการทำ DIY ในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่  กิจกรรม “DIY : ผ้าย้อมคราม”  โดยมีอาจารย์ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องคราม และสอนวิธีการย้อมสีครามธรรมชาติ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสามารถออกแบบลวดลายการมัดย้อมผ้าและทดลองการย้อมสีครามได้ด้วยตนเอง
.

27173180_1941486922835975_6923317314704152896_o
2 3 26993704_1941736349477699_4517373979105168200_n

 .   กิจกรรม “DIY: ยาหม่องแฟนซีจากพืชสมุนไพร” บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ซึ่งได้มีการสาธิตและให้ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบในตำรับ เทคนิคและวิธีการผลิตยาหม่องที่ได้คุณภาพ งานนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้ทดลองฝึกการทำยาหม่องแฟนซีจากสารสกัดและน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรจริงด้วยตนเอง พร้อมได้รับผลิตภัณฑ์ยาหม่องแฟนซีกลับไปบ้านอีกด้วย
.

.    นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม “Demonstration: สาธิตการใช้เครื่อง Near-Infrared” เป็นการสอนและสาธิตการใช้เครื่อง Near-Infrared แบบพกพา เพื่อช่วยทำนายความหวานของผลไม้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องคั้นน้ำที่ทำลายผลไม้ และอีกหนึ่งกิจกรรมสุดท้าย คือ กิจกรรม “DIY: การแต่งหน้าขนมเค้กจากแป้งข้าว” เป็นการสาธิตการทำบัตเตอร์เค้กจากแป้งข้าวหอมมะลิ โดยได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการแต่งหน้าเค้กเบื้องต้น รวมทั้งได้ลองปฏิบัติจริง ซึ่งผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคัพเค้กกลับบ้านทุกท่าน  กิจกรรมดังที่กล่าวมานี้ ได้มีการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ บูธ TGDA และที่อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

27173105_2016484001712156_4001373802473175288_o

ดูภาพกิจกรรมย้อนหลังได้ที่: คลิก