การส่งคืนผลงานที่เข้าร่วมประกวด TGDA2018 (สำหรับผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล)

logo-tgda


ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ/ส่งคืนผลงานที่เข้าร่วมประกวด

TGDA2018

 

ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ/ส่งคืนผลงานที่เข้าร่วมประกวด TGDA2018

“สำหรับผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลเท่านั้น”

           ตามที่การประกวด Thailand Green Design Awards 2018 ได้ดำเนินการตัดสินไปเรียบร้อยแล้วนั้น ทางการประกวดขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมส่งผลงานเข้ามาประกวดกับเรา ทุกๆ ผลงานล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมสีเขียวที่ยั่งยืน

        ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดส่งผลงานคืนนั้น ทางการประกวดจะดำเนินการจัดส่งผลงานตามที่ผู้สมัครได้ระบุไว้ในใบสมัคร คือ การส่งคืนทางไปรษณีย์ และรับคืนด้วยตนเอง ตามรายละเอียด ดังนี้

  1. กรณี รับผลงานคืนด้วยตนเอง

             ผู้สมัครสามารถติดต่อรับผลงานคืนได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 (เท่านั้น)  
.            ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
          ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. เท่านั้น

.           ทั้งนี้ เนื่องจากผลงานมีจำนวนมาก ก่อนที่จะเข้ามารับผลงานคืน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า ทางโทรศัพท์ 092-557-3022 ประมาณ 1-2 วันทำการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมผลงานของท่านไว้ เมื่อท่านเข้ามารับคืนจะได้ไม่เสียเวลาและรวดเร็ว

*หมายเหตุ ท่านจะต้องมารับคืนภายในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 (วันสุดท้าย) หากหลังจากวันที่ 30 มีนาคม 2561 ยังไม่มีผู้มารับผลงานนั้นๆ คืน ทางผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการทําลายตามความเหมาะสม
  1. กรณี ส่งคืนทางไปรษณีย์

 .          ทางการประกวดจะทยอยจัดผลงานคืนทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร
.           หากผ่านวันที่ 30 มีนาคม ไปแล้ว ท่านยังไม่ได้รับผลงานทางไปรษณีย์
          กรุณาติดต่อ เบอร์ 092-557-3022 หรือ อีเมล์ [email protected]

.          *หมายเหตุ กรณีที่ท่านระบุในใบสมัครว่า “ส่งคืนทางไปรษณีย์” แต่ท่านมีความประสงค์ต้องการใช้ผลงานโดยด่วน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เนื่องจากหากแจ้งล่าช้าผลงานอาจจะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ไปแล้ว

 

สอบถามเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อ 092-557-3022 หรือ 02-942-8600-3 ต่อ 213  ระบุ ติดต่อเรื่องรับผลงานคืน TGDA2018
ในวันและเวลาราชการเท่านั้น