TGDA ร่วมปลูกป่ากับโครงการ Little Forest ปลูกป่า ปลูกคน ปลูกใจ

  TGDA ร่วมปลูกป่ากับโครงการ Little Forest ปลูกป่า ปลูกคน ปลูกใจ   27 สิงหาคม 2560 1        คณะทำงาน Thailand Green Design Awards ร่วมกิจกรรมปลูกป่ากับโครงการ Little Forest – ปลูกป่า ปลูกคน ปลูกใจ ปีที่ 2 ณ สวนป่าวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ นำโดย ผศ.ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ คุณเข็มอัปสร สิริสุขะ นายเรวัต พิมสาร นายไชยยศ โสตถิยาภัย พร้อมกับคณะจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่ม Little Help วิทยาลัยชุมชนแพร่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือตอนบน ประชาชนในพื้นที่ และตัวแทนคณะทำงาน Thailand Green [...]

By | September 15th, 2017|Uncategorized|Comments Off on TGDA ร่วมปลูกป่ากับโครงการ Little Forest ปลูกป่า ปลูกคน ปลูกใจ

[ข่าว] – ‘เชอรี่ เข็มอัปสร’ ทูต TGDA2018 ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการประกวด

[ข่าว] - 'เชอรี่ เข็มอัปสร' ทูต TGDA2018 ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 รายการโต๊ะข่าวบันเทิง: ออกอากาศวันที่ 6 กันยายน 2560 1        นางเอกสาวรักษ์โลก เชอรี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ ล่าสุดได้รับเลือกให้เป็นทูต TGDA2018 และได้ร่วมงานแถลงข่าว Thailand Green Design Awards 2018  พร้อมกับ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง  โดยเชอรี่กล่าวว่า “รู้สึกยินดี ที่ได้รับเลือกให้เป็นทูต TGDA2018 ในครั้งนี้” นอกจากนี้ยังขอเชิญชวนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นนักเรียน บุคคลทั่วไปหรือผู้ที่สนใจ ร่วมส่งผลงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม [...]

By | September 13th, 2017|Uncategorized|Comments Off on [ข่าว] – ‘เชอรี่ เข็มอัปสร’ ทูต TGDA2018 ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการประกวด

[ข่าว] – งานแถลงข่าว Thailand Green Design Awards 2018

แถลงข่าว Thailand Green Design Awards 2018 พร้อมเปิดตัวทูต TGDA คุณเชอรี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ         1สถาบันผลิตผลเกษตรฯ (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานแถลงข่าวโครงการ Thailand Green Design Awards 2018 พร้อมเปิดตัวทูต TGDA “คุณเชอรี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ” นักแสดงผู้มีหัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมแถลงข่าวพร้อมกับ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 902 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย TGDA มุ่งมั่นในการสนับสนุนผลงานสร้างสรรค์ของนิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และนักออกแบบหัวใจสีเขียว [...]

By | September 5th, 2017|Uncategorized|Comments Off on [ข่าว] – งานแถลงข่าว Thailand Green Design Awards 2018