พิธีมอบรางวัล TGDA2018

logo-tgda

  กลับมาอีกครั้งกับงานมอบรางวัลผลงานสีเขียวแห่งปี TGDA 2018 โดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านพบกับงานมอบรางวัลผลงานสีเขียวแห่งปีในงาน “พิธีมอบรางวัล Thailand Green Design Awards 2018” โดยในงานนี้จะเป็นพิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 Thailand Green Design Awards 2018 โดยในปีนี้มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจำนวน 36 ผลงาน และพบกับนางเอกสาวหัวใจสีเขียว “เชอรี่ เข็มอัปสร” ซึ่งเป็นทูตประจำปีนี้อีกด้วย.


กำหนดการสำคัญ

13.30 น.      ลงทะเบียน
14.00 น.      เริ่มงานพิธีการ
14.05 น.      ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ กล่าวรายงาน
14.15 น.       รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต  กล่าวภาพรวมการตัดสิน TGDA2018
14.25 น.      คุณเข็มอัปสร สิริสุขะ (เชอรี่)   กล่าวในนามทูต TGDA2018
14.35 น.      ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ มอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล
15.45 น.      ประกาศรางวัล Popular Vote
16.00 น.     ผู้ได้รับรางวัลทุกคนยืนประจำผลงาน สื่อมวลซักถาม
17.00 น.      เสร็จสิ้นพิธีการ

*หมายเหตุ กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม