การติดต่อรับผลงานคืน TGDA2020

การติดต่อรับผลงานคืน TGDA2020
ประกาศผลกันไปแล้วนะคะ สำหรับงาน Thailand Green Design Award 2020 ซึ่งจะมีการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลภายในงานเกษตรแฟร์
และมีพิธีมอบรางวัลในเดือนมีนาคม 2563 สำหรับท่านที่ไม่ได้รางวัลในครั้งนี้ ก็ขอให้พยายามต่อไปในครั้งหน้า
ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกันต่อไปนะคะ
💚💚💚💚
สำหรับผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลในการประกวดครั้งนี้ สามารถติดต่อรับผลงานคืนได้ด้วยตัวเอง
✔️✔️✔️
ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารปฎิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

📌ติดต่อสอบถาม คุณปรียาชนุช 02-9428600-3 ต่อ 603-605 เฉพาะวันและเวลาราชการ)
ผลงานที่ระบว่าจัดส่งคืนทางไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่จะทยอยส่งกลับภายในเดือนกุมภาพันธ์ หากท่านมีความจำเป็นเร่งด่วนกรุณติดต่อรับคืนด้วยตัวเอง)

#TGDA2020 #รับผลงานคืน