Uncategorized

[ข่าว] – มอบรางวัล Thailand Green Design Awards 2017

[ข่าว] – มอบรางวัล Thailand Green Design Awards 2017 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ปีที่ 67 ฉบับที่ 23314 หน้า 4 1       มอบรางวัล…ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ วารุณี ธนะแพสย์ ผอ.สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด Thailand Green Design Awards 2017 ที่สยามพารากอน  

[ข่าว] – มอบรางวัล Thailand Green Design Awards 2017

[ข่าว] – มอบรางวัล Thailand Green Design Awards 2017 หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ วันเสาร์ที่ 18 – ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ปีที่ 23 ฉบับที่ 1629 หน้าที่ 12 1        พิธีมอบรางวัล Thailand Green Design Awards 2017 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน ซึ่งจัดขึ้นมาเป็นปีที่ 3 โดยหวังให้เป็นเวทีการประกวดที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตร วัสดุธรรมชาติ และเศษวัสดุทางการเกษตรต่าง ๆ ในเชิงพาณิชย์ 1

[ข่าว] – มอบรางวัล Thailand Green Design Awards 2017

[ข่าว] – มอบรางวัล Thailand Green Design Awards 2017 หนังสือพิมพ์สยามกีฬา วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11675 หน้าที่ 14 1      มอบรางวัล Thailand Green Design Awards 2017 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยมุ่งเน้นเพื่อเป็นการต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตร วัสดุธรรมชาติ และเศษวัสดุทางการเกษตรต่าง ๆ ในเชิงพาณิชย์  

[ข่าว] – รักษ์โลกผ่านงานออกแบบ

[ข่าว] – รักษ์โลกผ่านงานออกแบบ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ปีที่ 30 ฉบับที่ 10375 หน้าที่ 17 1        Thailand Green Design Awards (TGDA) … เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนหันมาใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกันสร้างนวัตกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และเป็นบันไดให้กับทุกผลงานที่เข้าร่วมและได้รับรางวัลมีการพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป  

[ข่าว] – มอบรางวัลการประกวด Thailand Green Design Awards 2017

[ข่าว] – มอบรางวัลการประกวด Thailand Green Design Awards 2017 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2325 หน้าที่ 18 1        งานการมอบรางวัลการประกวด Thailand Green Design Awards 2017 ได้จัดขึ้น ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ และหวังให้เป็นเวทีการประกวดที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

[ข่าว] – ‘ดูโอซีท’ รักษ์โลกใส่ใจสูงวัย

[ข่าว] – ‘ดูโอซีท’ รักษ์โลกใส่ใจสูงวัย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ปีที่ 30 ฉบับที่ 10375 หน้าที่ 17 1        ดูโอซีท (Duo Seat) เก้าอี้นั่งอาบน้ำที่เพิ่มความปลอดภัยในการใช้ห้องน้ำของผู้สูงอายุ เป็นผลงานที่ออกแบบและพัฒนาโดยนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 Thailand Green Design Awards 2017 ประเภทผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา 1       วรีสา ลัคนาธรรมพิชิต หนึ่งในคณะผู้จัดทำ กล่าวว่า “กลุ่มสังคมผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายของเก้าอี้ดูโอซีท และเป็นโอกาสสำหรับการพัฒนาเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ในอนาคต” ซึ่งประสบการณ์ตรงของญาติที่ล้มในห้องน้ำ ทำให้วรีสาฉุกคิดว่า ผลจากการลื่นล้มของผู้สูงอายุไม่เพียงอาการบาดเจ็บ ณ ตอนนั้น แต่อาจกลายเป็นเรื่องร้ายแรงที่ทำให้ต้องนอนติดเตียง ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ จึงชักชวนเพื่อนในภาควิชาการมาร่วมกันออกแบบสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุ 1        สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ คือผลงาน Stand by me รองเท้าสลิปเปอร์เพื่อผู้สูงอายุ และนอกจากนี้ยังมีผลงานที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ อีกรวมทั้งสิ้นจำนวน 34 ผลงาน

รายการรักเมืองไทย ตอน ทิศทางของธุรกิจสีเขียวในอนาคต

ชวนฟัง….รายการรักเมืองไทย ตอน “ทิศทางของธุรกิจสีเขียวในอนาคต” พบกับการพูดคุยสุดพิเศษในประเด็นที่ว่า ธุรกิจสีเขียวในอนาคตจะเป็นอย่างไร โดย รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต  อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  หนึ่งในกรรมการตัดสินการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards  เป็นแขกรับเชิญในครั้งนี้ โดย ตอน “ทิศทางของธุรกิจสีเขียวในอนาคต” นี้ มีทั้งหมด 2 ตอนด้วยกัน ฟังกันไม่ยาว ประมาณตอนละ 25 นาที มาดูกันว่าธุรกิจสีเขียวในอนาคตจะเดินไปในทิศทางใดกันบ้าง …. ไปชมกันเลยค่ะ   รายการรักเมืองไทย ตอน “ทิศทางของธุรกิจสีเขียวในอนาคต” ตอนที่ 1 ออกอากาศเมื่อ วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 (True Visions 784)   รายการรักเมืองไทย ตอน “ทิศทางของธุรกิจสีเขียวในอนาคต” ตอนที่ 2 ออกอากาศเมื่อ วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 (True Visions 784)        

ผลงานสร้างสรรค์ ไอเดียรักษ์โลก

ผลงานสร้างสรรค์ ไอเดียรักษ์โลก   Thailand Green Design Awards 2017  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –      1 1        เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศผลผู้ชนะการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2017  ซึ่งงานมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดได้จัดขึ้น ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในงานครั้งนี้  มอบโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร

พิธีมอบโล่รางวัล TGDA2017 ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน

พิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล   Thailand Green Design Awards 2017  ณ  Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – พิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล แก่ผู้ชนะการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2017 ณ สยามพารากอน 1        สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดพีธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  Thailand Green Design Awards 2017 โดยมี ดร.จงรัก

พิธีมอบประกาศนียบัตร ณ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตร ณ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2017  ณ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560           เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวด ได้แก่ ไม้ประดับ กล้วยไม้ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ประเภทอาหารและไม่ใช่อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2017 โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี         สำหรับการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand