#tgda

[ข่าว] – ‘เชอรี่ เข็มอัปสร’ ทูต TGDA2018 ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการประกวด

[ข่าว] – ‘เชอรี่ เข็มอัปสร’ ทูต TGDA2018 ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 รายการโต๊ะข่าวบันเทิง: ออกอากาศวันที่ 6 กันยายน 2560 1        นางเอกสาวรักษ์โลก เชอรี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ ล่าสุดได้รับเลือกให้เป็นทูต TGDA2018 และได้ร่วมงานแถลงข่าว Thailand Green Design Awards 2018  พร้อมกับ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง  โดยเชอรี่กล่าวว่า “รู้สึกยินดี ที่ได้รับเลือกให้เป็นทูต TGDA2018 ในครั้งนี้” นอกจากนี้ยังขอเชิญชวนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นนักเรียน บุคคลทั่วไปหรือผู้ที่สนใจ ร่วมส่งผลงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 โดยสามารถส่งผลงานเข้ามาประกวดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ดูข่าวย้อนหลังได้ที่ ครอบครัวข่าว 3 – โต๊ะข่าวบันเทิง คลิก สอบถามเพิ่มเติม [email protected] | Mobile 092-557-3022 Facebook fanpage: https://www.facebook.com/TGDA.Thailand

TGDA2016 – ข่าวงานมอบโล่รางวัล และสัมภาษณ์พิเศษ

     รายงานข่าว “งานมอบโล่รางวัลเกียรติบัตรและเงินรางวัลการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016” โดย รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards ประจำปี 2559 นี้ ซึ่งงานในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)  โดย ออกอากาศทางช่อง PPTV ในช่วงเข้มข่าวค่ำ เวลา 19.10 น. เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา      นอกจากพิธีการมอบรางวัลแล้วนั้นยังมีการสัมภาษณ์ประธานกรรมการตัดสินการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016 ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต และสัมภาษณ์ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Product for Resource Efficiency) ชื่อผลงานไทร์บ (โครงการออกแบบของเล่นจากแนวคิดวิถีชีวิตท้องถิ่นไทย :กรณีศึกษาวิถีชีวิตชาวเขา) นางสาวดลพร อยู่สุข อีกด้วย  อ่านข่าวอื่นๆ ได้ที่ www.tgda.kapi.ac.th   หรือ  https://www.facebook.com/TGDA.Thailand

พิธีมอบโล่รางวัล TGDA2016

  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีมอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด Thailand Green Design Awards 2016 และจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลในงานเกษตรแฟร์ 2559ซึ่งได้มีการมอบโล่ผู้ชนะการประกวด Thailand Green Design Awards 2016 ใน “งานมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016”โดย รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards ประจำปี 2559 นี้ ซึ่งงานในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)  โดยออกอากาศทางช่อง NBT ในช่วงข่าวต้นชั่วโมง 15.03 น. เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา      นอกจากนี้ในช่วงงานเกษตรแฟร์ 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2559 นั้น ได้มีการจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016 ขึ้นที่อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016

   สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016 ขึ้นในงานเกษตรแฟร์ 2559 ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2559 โดยการแสดงผลงานในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลงานทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวด Thailand Green Design Awards ประจำปี 2559 โดยผลงานแบ่งออกเป็น 4 ประเภทตามประเภทการประกวด ได้แก่ ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน  ผลงานประเภทใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  ผลงานประเภทช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และผลงานเพื่อสังคมผู้สูงอายุ     ท่านที่สนใจสามารถเข้าชมการจัดแสดงผลงานได้ที่อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ โซนด้านหน้าฝั่งซ้ายของเวที โดยจัดแสดงผลงานตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. – 18.00 น. งานนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย