สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีมอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด Thailand Green Design Awards 2016 และจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลในงานเกษตรแฟร์ 2559ซึ่งได้มีการมอบโล่ผู้ชนะการประกวด Thailand Green Design Awards 2016 ใน “งานมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016”โดย รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards ประจำปี 2559 นี้ ซึ่งงานในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)  โดยออกอากาศทางช่อง NBT ในช่วงข่าวต้นชั่วโมง 15.03 น. เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา

 

2559-07-15_1732_001 2559-07-15_1734

   นอกจากนี้ในช่วงงานเกษตรแฟร์ 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2559 นั้น ได้มีการจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016 ขึ้นที่อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  โดยในระหว่างจัดงานนั้นได้มีผู้เข้าชมงานให้ความสนใจผลงานที่ได้รับรางวัลอย่างมากมาย

DSC_0316 DSC_0303
2559-07-15_1800    และรายการน้องณัชชาลูกสาวพี่บ๊อบ สอนศัพท์รับ AEC ซึ่งออกอากาศทางช่อง 3 ได้มาทำสกู๊ปพิเศษในตอนที่ชื่อว่า “ถังขยะใบนี้แลกขยะได้” ซึ่งเป็นผลงาน “ถังขยะแห่งความยั่งยืน” ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งออกแบบโดยนางสาวพรสุดา หงษากุล

อ่านข่าวอื่นๆ ได้ที่ www.tgda.kapi.ac.th   หรือ  https://www.facebook.com/TGDA.Thailand