พิธีมอบโล่รางวัล TGDA2016

  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีมอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด Thailand Green Design Awards 2016 และจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลในงานเกษตรแฟร์ 2559ซึ่งได้มีการมอบโล่ผู้ชนะการประกวด Thailand Green Design Awards 2016 ใน “งานมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016”โดย รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards ประจำปี 2559 นี้ ซึ่งงานในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)  โดยออกอากาศทางช่อง NBT ในช่วงข่าวต้นชั่วโมง 15.03 น. เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา

 

2559-07-15_1732_001 2559-07-15_1734

   นอกจากนี้ในช่วงงานเกษตรแฟร์ 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2559 นั้น ได้มีการจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016 ขึ้นที่อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  โดยในระหว่างจัดงานนั้นได้มีผู้เข้าชมงานให้ความสนใจผลงานที่ได้รับรางวัลอย่างมากมาย

DSC_0316 DSC_0303
2559-07-15_1800    และรายการน้องณัชชาลูกสาวพี่บ๊อบ สอนศัพท์รับ AEC ซึ่งออกอากาศทางช่อง 3 ได้มาทำสกู๊ปพิเศษในตอนที่ชื่อว่า “ถังขยะใบนี้แลกขยะได้” ซึ่งเป็นผลงาน “ถังขยะแห่งความยั่งยืน” ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งออกแบบโดยนางสาวพรสุดา หงษากุล

อ่านข่าวอื่นๆ ได้ที่ www.tgda.kapi.ac.th   หรือ  https://www.facebook.com/TGDA.Thailand