สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016

   สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016 ขึ้นในงานเกษตรแฟร์ 2559 ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2559 โดยการแสดงผลงานในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลงานทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวด Thailand Green Design Awards ประจำปี 2559 โดยผลงานแบ่งออกเป็น 4 ประเภทตามประเภทการประกวด ได้แก่ ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน  ผลงานประเภทใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  ผลงานประเภทช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และผลงานเพื่อสังคมผู้สูงอายุ 

DSC_0315 DSC_0151
DSC_0193 DSC_0239 DSC_0143

   ท่านที่สนใจสามารถเข้าชมการจัดแสดงผลงานได้ที่อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ โซนด้านหน้าฝั่งซ้ายของเวที โดยจัดแสดงผลงานตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. – 18.00 น. งานนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย