Blog Classic

พร้อมค้นหาสุดยอดนักคิดคนใหม่ปี 2023

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความครึกครื้น พบกับผู้ชนะรางวัล และผลิตภัณฑ์มากมาย จากในปี 2020 -2021 พร้อมทั้งความภาคภูมิใจ กับรางวัลเกียรติยศจากเหล่าผู้เข้าร่วมประกวด

พิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ของการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม TGDA2020

พิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ของการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2020 หรือ TGDA2020 เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 Siam Paragon โดยมี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ เป็นประธานในพิธี และ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ดร.สุพนิดา วินิจฉัย กล่าวรายงานถึงการดำเนินงานโครงการประกวดในปี 2020 นี้ นอกจากนี้ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ประธานกรรมการตัดสิน ได้กล่าวถึงภาพรวมการตัดสินในปีนี้ และสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของไทย พิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนพื้นที่การจัดงานจากศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งสยามพารากอนได้ให้การสนับสนุนการประกวด TGDA มาอย่างต่อเนื่องกว่า 4 ปีแล้ว สถาบันฯ ขอขอบคุณที่ศูนย์ฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมนี้มาโดยตลอด รวมถึงผู้สนับสนุน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) สำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท พาราไชแอนติฟิกส์

โล่รางวัล TGDA2020

    โล่รางวัล TGDA2020 เป็นโล่ต้นแบบสีเขียวตามวัตถุประสงค์ของการประกวด มีแนวคิดในการออกแบบโล่รางวัลจากวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ได้โล่รางวัลที่ทรงคุณค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แผ่นโล่ทำจากเส้นใยสับปะรดที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในไร่สับปะรด มากกว่าหลายกิโลกรัม (3 ต้น) ผสมกับเส้นใยรีไซเคิลจากขวดน้ำ (2 ขวด)​    ฐานโล่ทำจากไม้สักที่เหลือใช้จากการผลิตเฟอร์นิเจอร์ โดยมีน้ำหนักรวม 110 กรัม แบ่งเป็นแผ่นโล่ 50 กรัม และฐาน 60 กรัม วิธีการเหล่านี้ช่วยลดการเผาต้นสับปะรดเหลือทิ้งในไร่ อันเป็นการเพิ่มฝุ่น PM2.5 และเพิ่มการใช้เส้นใยรีไซเคิลจากขวดน้ำ ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาด้านขยะ ปัญหาด้านมลพิษ และปัญหาโลกร้อน พร้อมทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานพิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลของการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2020

พิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลการประกวด ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2020 วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน 12.45 – 13.15 น. ลงทะเบียนผู้บริหาร ผู้ได้รับรางวัล และสื่อมวลชน 13.30 – 13.35 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ 13.35 – 13.45 น. ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ กล่าวรายงาน 13.45 – 13.55 น. ประธานกรรมการตัดสิน รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต กล่าวภาพรวมการตัดสิน 13.55 – 14.05 น. ทูต TGDA และกรรมการตัดสิน คุณเข็มอัปสร สิริสุขะ (เชอรี่) กล่าวถึงความสำคัญของการประกวดและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 14.05 – 15.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ กล่าวถึงโครงการ TGDA กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รางวัล และมอบรางวัล ดังนี้ – รางวัลเกียรติยศ Honorary Awards – รางวัลประเภทประหยัดพลังงานและนวัตกรรมสีเขียว – รางวัลประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ – รางวัลประเภทการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ – รางวัล TGDA2020 Popular Vote 15.30 – 16.00 น. ถ่ายภาพร่วมกัน และผู้ได้รับรางวัลแต่ละประเภทขึ้นถ่ายภาพรวม 16.00 – 17.00 น. ผู้บริหารและสื่อมวลชนเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานที่ได้รับรางวัล TGDA2020 และผู้ได้รับรางวัลทุกคนยืนประจำผลงาน 17.00 น. เสร็จสิ้นพิธีการ หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม  

ประกาศผลการตัดสินรางวัลเกียรติยศ (Green Honorary Awards) ประจำปี ในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2020

รางวัลเกียรติยศ (Green Honorary Awards) ประเภทผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจด้านการรักษา และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมการยกระดับคุณภาพชีวิต และการตอบแทนทางสังคม (Social Contribution) มีผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 9 รางวัล โดยแบ่งเป็น ประเภทบุคคล 5 รางวัล และประเภทองค์กรอีก 4 รางวัล ดังนี้                      

Do You Still Have A Question Regarding Our Services?

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration.