Thailand Green Design Awards 2020

Thailand Green Design Awards 2020 การประกวดผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตร วัสดุธรรมชาติและเศษวัสดุทางการเกษตรต่างๆ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 29 พฤศจิกายน 2562 โดยแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 3 ประเภท และแบ่งกลุ่มผู้สมัครออกเป็น 2 กลุ่ม โดยปีนี้มีรางวัลพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งรางวัล คือ “ประเภทรางวัลเกียรติยศ (Honorary Awards) ประเภทผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ ด้านการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพชีวิต และการตอบแทนทางสังคม (Social Contribution)” สมัครและอ่านวิธีการส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่นี่ สอบถามเพิ่มเติม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 092-557-3022 และ 02-942-8600-3 ต่อ 601, 603 อีเมล์  tgda.kapi@ku.th เว็บไซต์ www.tgda.in.th Facebook www.facebook.com/TGDA.Thailand

By | October 3rd, 2019|News|Comments Off on Thailand Green Design Awards 2020

TGDA 2020 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 29 พฤศจิกายน 2562

  Thailand Green Design Awards 2020 การประกวดผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตร วัสดุธรรมชาติและเศษวัสดุทางการเกษตรต่างๆ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 29 พฤศจิกายน 2562 โดยแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 3 ประเภท และแบ่งกลุ่มผู้สมัครออกเป็น 2 กลุ่ม โดยปีนี้มีรางวัลพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งรางวัล คือ "ประเภทรางวัลเกียรติยศ (Honorary Awards) ประเภทผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ ด้านการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพชีวิต และการตอบแทนทางสังคม (Social Contribution)" ดาวน์โหลดใบสมัคร กลุ่มที่ 1 กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ดาวน์โหลดใบสมัคร  กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน กำหนดการ Thailand Green Design Awards 2019 [...]

By | September 16th, 2019|News|Comments Off on TGDA 2020 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 29 พฤศจิกายน 2562

พิธีมอบรางวัล Thailand Green Design Awards 2019 ณ สยามพารากอน

  ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ในการประกวด Thailand Green Design Awards 2019 ณ สยาพารากอน Lifestyle Hall ชั้น 2 โดยมีดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี กล่าวแสดงความยินดี และมอบรางวัลกับผู้ได้รับรางวัล ดร.สุพนิดา วินิจฉัย ประธานคณะทำงาน TGDA เป็นผู้กล่าวรายงาน รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ประธานกรรมการตัดสิน กล่าวถึงภาพรวมการตัดสิน TGDA หลังจากพิธีมอบรางวัล และถ่ายภาพร่วมกันแล้ว ทาง TGDA ได้ประกาศผลรางวัล Popular Vote ที่ได้เปิดโหวตมาตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม เรื่อยมา และปิดโหวตในวันที่ 25 มีนาคม เวลา 18.00 น. ผู้ได้รับคะแนน [...]

By | March 28th, 2019|News|Comments Off on พิธีมอบรางวัล Thailand Green Design Awards 2019 ณ สยามพารากอน

พิธีมอบประกาศนียบัตรผลงานสีเขียวรักษ์โลก Thailand Green Design Awards 2019 ณ งานเกษตรแฟร์ 62

  เป็นประจำทุกปีที่ Thailand Green Design Awards จะทำการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards ในงานเกษตรแฟร์ และในปีนี้พิธีมอบประกาศนียบัตรได้ถูกจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในปีนี้ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลประจำปีนี้ โดยเริ่มจากผู้ได้รับรางวัลในผลงานประเภทประหยัดพลังงาน ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต และผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ     นอกจากการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลแล้วนั้นในช่วงท้ายของการมอบรางวัล ยังเป็นการประกาศผลการแข่งขันสุดยอดนักออกแบบรุ่นเยาว์ The Best of the Best Young “TGDA2019” ซึ่งทำการแข่งขันไปในช่วงเช้าของวันเดียวกัน (อ่านข่าวได้ที่   www.tgda.in.th/thebestofthebestyoungtgda2019.html )     สำหรับพิธีมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 64 คน ซึ่งหลังจากที่พิธีการเสร็จสิ้นลง ผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดก็ได้ไปประจำที่บูธซึ่งจัดแสดงผลงานอยู่ไม่ไกลจากเวทีมากนัก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจกันอย่างล้นหลาม     ติดตามรายละเอียดการประกวดได้ที่   www.tgda.ku.ac.th [...]

By | February 4th, 2019|News|Comments Off on พิธีมอบประกาศนียบัตรผลงานสีเขียวรักษ์โลก Thailand Green Design Awards 2019 ณ งานเกษตรแฟร์ 62

ประกาศผลแล้วกับการเฟ้นหานักออกแบบหัวใจสีเขียวรุ่นเยาว์ The Best of the Best Young “TGDA2019”

Thailand Green Design Awards 2019 ซึ่งได้ประกาศผลการตัดสินไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา และเราได้คัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของ 4 ประเภทการประกวดของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา มานำเสนอเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักออกแบบหัวใจสีเขียวรุ่นเยาวน์ กับ The Best of the Best Young “TGDA2019” โดยทีมแรกเป็นทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทประหยัดพลังงาน ผลงาน การนำความร้อนปล่อยทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตวัสดุเชิงประกอบวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ โดย นางสาววรนิษฐา แสงวิเชียร และนางสาวศรัณยา วันเพ็ญ  นิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีมที่สอง เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงาน การออกแบบฐานฟื้นฟูปะการังเพื่อสภาพแวดล้อมในทะเล (Re-coral) โดย นายสิชล รอดทยอย นักศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทีมที่สามเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทผลงานที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต ผลงาน อุปกรณ์ตัดสัปปะรดในไร่  โดยนายรัตนพงค์  แก้วนรา, นายณัฐชนน จันทร์ประดิษฐ์,  นายธรรมนูญ  รุจิญาติ, นายสวรินทร์  [...]

By | February 2nd, 2019|News|Comments Off on ประกาศผลแล้วกับการเฟ้นหานักออกแบบหัวใจสีเขียวรุ่นเยาว์ The Best of the Best Young “TGDA2019”

TGDA ขนผลงานชนะเลิศ TGDA2019 เข้าร่วมงานแถลงข่าวเกษตรแฟร์ 2562 แล้วพบกัน 25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์นี้

         สถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าวเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562 โดยนำผลงานที่ชนะการประกวด Thailand Green Design Awards 2019 (TGDA2019) ในประเภทต่างๆ ไปโชว์ในงาน  ซึ่งผลงานทั้งหมดที่ได้รับรางวัลจากการประกวด TGDA2019 จะนำไปจัดแสดงนิทรรศการที่บูท TGDA บนอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริ ในระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และพบกับการประกวดรางวัล The best of the best young TGDA2019 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2562 พร้อมกับการประกาศนียบัตรของผู้รับรางวัลประเภทต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานองค์ความรู้ของทางสถาบันฯ และกิจกรรม Workshop อาทิเช่น DIY: การทำผ้าคราม การทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ และการการแข่งขันการคิดสูตรขนมจากแป้งข้าว เป็นต้น      

By | January 18th, 2019|News|Comments Off on TGDA ขนผลงานชนะเลิศ TGDA2019 เข้าร่วมงานแถลงข่าวเกษตรแฟร์ 2562 แล้วพบกัน 25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์นี้

ประกาศผลการตัดสินการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2019

ประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง  ผลการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2019 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ตามที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ประเภทไม่ใช่อาหาร ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand [...]

By | January 10th, 2019|News|Comments Off on ประกาศผลการตัดสินการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2019

TGDA: Workshop & Creative Talk “GREEN BUSINESS TREND”

Thailand Green Design Awards 2017 การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประจำปี 2560   TGDA: Workshop & Creative Talk "GREEN BUSINESS TREND"           ขอเชิญนักออกแบบหัวใจสีเขียวทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม TGDA: Workshop & Creative Talk "GREEN BUSINESS TREND"  พบกับการบรรยายสุดพิเศษจาก รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ในหัวข้อ Green Business Trend ต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อ Green Business Model โดย ผศ.ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ และเวทีเสวนากับผู้ได้รับรางวัล TGDA2016 จาก 4 ประเภทรางวัล มาร่วมแชร์ประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน         นอกจากนี้ เรายังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อผู้เข้าร่วมงานโดยเฉพาะ คือ [...]

By | November 10th, 2016|News|Comments Off on TGDA: Workshop & Creative Talk “GREEN BUSINESS TREND”

TGDA2017 ขยายเวลารับสมัครถึง 9 ธันวาคม 2559

Thailand Green Design Awards 2017 การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประจำปี 2560 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักออกแบบ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ […]

By | October 18th, 2016|News|Comments Off on TGDA2017 ขยายเวลารับสมัครถึง 9 ธันวาคม 2559

TGDA2017 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 9 ธันวาคม 2559

Thailand Green Design Awards 2017 การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประจำปี 2560 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักออกแบบ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ […]

By | June 29th, 2016|News|1 Comment