[ข่าว] – มอบรางวัล Thailand Green Design Awards 2017

[ข่าว] - มอบรางวัล Thailand Green Design Awards 2017 หนังสือพิมพ์สยามกีฬา วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11675 หน้าที่ 14 1      มอบรางวัล Thailand Green Design Awards 2017 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยมุ่งเน้นเพื่อเป็นการต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตร วัสดุธรรมชาติ และเศษวัสดุทางการเกษตรต่าง ๆ ในเชิงพาณิชย์  

[ข่าว] – รักษ์โลกผ่านงานออกแบบ

[ข่าว] - รักษ์โลกผ่านงานออกแบบ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ปีที่ 30 ฉบับที่ 10375 หน้าที่ 17 1        Thailand Green Design Awards (TGDA) ... เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนหันมาใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกันสร้างนวัตกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และเป็นบันไดให้กับทุกผลงานที่เข้าร่วมและได้รับรางวัลมีการพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป  

[ข่าว] – มอบรางวัลการประกวด Thailand Green Design Awards 2017

[ข่าว] - มอบรางวัลการประกวด Thailand Green Design Awards 2017 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2325 หน้าที่ 18 1        งานการมอบรางวัลการประกวด Thailand Green Design Awards 2017 ได้จัดขึ้น ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ และหวังให้เป็นเวทีการประกวดที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

[ข่าว] – ‘ดูโอซีท’ รักษ์โลกใส่ใจสูงวัย

[ข่าว] - ‘ดูโอซีท’ รักษ์โลกใส่ใจสูงวัย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ปีที่ 30 ฉบับที่ 10375 หน้าที่ 17 1        ดูโอซีท (Duo Seat) เก้าอี้นั่งอาบน้ำที่เพิ่มความปลอดภัยในการใช้ห้องน้ำของผู้สูงอายุ เป็นผลงานที่ออกแบบและพัฒนาโดยนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 Thailand Green Design Awards 2017 ประเภทผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา 1       วรีสา ลัคนาธรรมพิชิต หนึ่งในคณะผู้จัดทำ กล่าวว่า “กลุ่มสังคมผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายของเก้าอี้ดูโอซีท และเป็นโอกาสสำหรับการพัฒนาเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ในอนาคต” ซึ่งประสบการณ์ตรงของญาติที่ล้มในห้องน้ำ ทำให้วรีสาฉุกคิดว่า [...]

รายการรักเมืองไทย ตอน ทิศทางของธุรกิจสีเขียวในอนาคต

ชวนฟัง....รายการรักเมืองไทย ตอน “ทิศทางของธุรกิจสีเขียวในอนาคต” พบกับการพูดคุยสุดพิเศษในประเด็นที่ว่า ธุรกิจสีเขียวในอนาคตจะเป็นอย่างไร โดย รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต  อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  หนึ่งในกรรมการตัดสินการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards  เป็นแขกรับเชิญในครั้งนี้ โดย ตอน “ทิศทางของธุรกิจสีเขียวในอนาคต” นี้ มีทั้งหมด 2 ตอนด้วยกัน ฟังกันไม่ยาว ประมาณตอนละ 25 นาที มาดูกันว่าธุรกิจสีเขียวในอนาคตจะเดินไปในทิศทางใดกันบ้าง .... ไปชมกันเลยค่ะ   รายการรักเมืองไทย ตอน “ทิศทางของธุรกิจสีเขียวในอนาคต” ตอนที่ 1 ออกอากาศเมื่อ วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 (True Visions 784)   รายการรักเมืองไทย ตอน “ทิศทางของธุรกิจสีเขียวในอนาคต” ตอนที่ 2 ออกอากาศเมื่อ วันพุธที่ 1 [...]

ผลงานสร้างสรรค์ ไอเดียรักษ์โลก

ผลงานสร้างสรรค์ ไอเดียรักษ์โลก   Thailand Green Design Awards 2017  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      1 1        เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร [...]

พิธีมอบโล่รางวัล TGDA2017 ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน

พิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล   Thailand Green Design Awards 2017  ณ  Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - พิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล แก่ผู้ชนะการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design [...]

พิธีมอบประกาศนียบัตร ณ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตร ณ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2017  ณ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560           เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 [...]

การจัดแสดงผลงาน TGDA2017 ณ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560

การจัดแสดงผลงาน TGDA2017 ณ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 การจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2017  ณ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 1        สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล TGDA2017 ทั้ง 4 ประเภทรางวัล ซึ่งได้แก่ รางวัลผลงานประเภทประหยัดพลังงาน  รางวัลผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  รางวัลผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต และรางวัลผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ  โดยจัดแสดงผลงาน ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ระหว่างวันที่ 27 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2560 โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ นายเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ในการเปิดงานครั้งนี้ ดาวน์โหลดรูปภาพทั้งหมด [...]

ประกาศผลการตัดสินการประกวด Thailand Green Design Awards 2017

ประกาศผลการตัดสินการประกวด Thailand Green Design Awards 2017 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [...]