About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 46 blog entries.

พิธีมอบประกาศนียบัตร ณ งานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561

      เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ประจำปี 2561 Thailand Green Design Awards 2018 โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี สำหรับการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2018 นั้น ได้ดำเนินการจัดการประกวดโดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดำเนินการเปิดรับสมัครมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา และดำเนินการตัดสินเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 36 ผลงาน จากทั้ง 4 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลผลงานประเภทประหยัดพลังงาน  รางวัลผลงานประเภทใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  รางวัลผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต และรางวัลผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ   โดยพิธีมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 44 ท่าน จัดขึ้น ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ [...]

By | February 8th, 2018|Uncategorized|Comments Off on พิธีมอบประกาศนียบัตร ณ งานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561

การประกวด The Best of The Best Young “TGDA2018”

    การประกวด The Best of The Best Young “TGDA2018” เป็นการแข่งขันที่จัดโดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ในโครงการการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards ซึ่งจะทำการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันจากผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษาในทุกประเภทของการประกวด ได้แก่ ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต และผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ โดยคณะกรรมการที่เป็นผู้ให้คะแนนการแข่งขันในปีนี้  ได้แก่ ดร.เสรี กุญแจนาค ผศ.ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ คุณรัตติญา ศริดารา ดร.สุพนิดา วินิจฉัย และคุณวุฒินันท์ คงทัด . .     ผลงานที่ได้เข้าร่วมในการแข่งขัน โดยได้รับการคัดเลือกจากโครงการการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards2018  มีดังนี้ ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน: โครงการออกแบบฉากกั้นบรรเทาความร้อนโดยใช้หลักหลักการทำงานและคุณสมบัติของน้ำ ออกแบบโดยนางสาวอิทธิยา โกตระกูล มหาวิทยาลัยศิลปากร . ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ: SHRIMP [...]

By | February 8th, 2018|Uncategorized|Comments Off on การประกวด The Best of The Best Young “TGDA2018”

การจัดแสดงผลงาน Thailand Green Design Awards ในงาน Bangkok Design Week 2018

     ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดงาน “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561” หรือ “Bangkok Design Week 2018 (BKKDW2018)” ในแนวคิด “The New-ist Vibes” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา และมีการเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการ สามารถเข้าร่วมในการจัดการแสดงผลงานสุดสร้างสรรค์ได้ โดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดแสดงผลงานในครั้งนี้ ผลงานที่มีการนำมาจัดแสดง เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในโครงการการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards ซึ่งจัดแสดงไว้ ณ River City ชั้น 2 ห้อง 249 นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การสัมมนาและการบรรยายจากเจ้าของผลงานสร้างสรรค์ในระดับโลก รวมไปถึงการร่วมสนุกไปกับกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย .    

By | February 8th, 2018|Uncategorized|Comments Off on การจัดแสดงผลงาน Thailand Green Design Awards ในงาน Bangkok Design Week 2018

การจัดแสดงผลงาน TGDA2018 ณ งานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561

     สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเสร็จเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์  2561 ในงานนี้สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ  โดยมีการจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในโครงการการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561  Thailand Green Design Awards 2018 ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลในปีนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 36 ผลงาน จาก 4 ประเภทการประกวด ได้แก่ ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน  ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต และผลงานสังคมผู้สูงอายุ  โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก จัดขึ้น ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน .           การจัดแสดงผลงาน TGDA2018 [...]

By | February 8th, 2018|Uncategorized|Comments Off on การจัดแสดงผลงาน TGDA2018 ณ งานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561

กิจกรรม Workshop by KAPI ณ งานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561

กิจกรรม Workshop by KAPI ณ งานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [...]

By | February 8th, 2018|Uncategorized|Comments Off on กิจกรรม Workshop by KAPI ณ งานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561

ประกาศผลการตัดสินการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2018

ประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง  ผลการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [...]

By | January 17th, 2018|Uncategorized|Comments Off on ประกาศผลการตัดสินการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2018

ประกาศ ขยายเวลารับสมัครถึง 22 ธันวาคม 2560

Thailand Green Design Awards 2018 การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประจำปี 2561 TGDA2018  ขยายเวลารับสมัครถึงวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 รายละเอียด 1   1. ท่านที่ส่งใบสมัครและผลงานด้วยตนเอง สามารถส่งใบสมัครและผลงานได้ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ภายในเวลา 16.30 น. เท่านั้น 1   2. ท่านที่ส่งใบสมัครและผลงานทางไปรษณีย์ คณะกรรมการจะยึดวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ คือ ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 1   3. ท่านที่ส่งใบสมัคร และ/หรือ ผลงาน ทางออนไลน์ และทางอีเมล์ สามารถส่งได้ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ภายในเวลา 16.30 น. เท่านั้น ส่งผลงานได้ที่: 1   สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 1   อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 2 1  [...]

By | November 30th, 2017|Uncategorized|Comments Off on ประกาศ ขยายเวลารับสมัครถึง 22 ธันวาคม 2560

[ข่าว] – TGDA2018 เปิดรับสมัครแล้ว ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกับ Thailand Green Design Awards 2018

TGDA2018 เปิดรับสมัครแล้ว ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกับ Thailand Green Design Awards 2018 ข่าวโดย: ไทยมีเดียพีอาร์ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 1 คงจะน่าเสียดาย ถ้าไอเดียของคุณถูกเก็บไว้คนเดียว เวลาของนักออกแบบหัวใจสีเขียวมาถึงแล้ว!!!! 1       สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU) ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกับ การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2018 หรือ TGDA2018 ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 4 ธันวาคม 2560 สมัครเข้าประกวด คลิก https://www.tgda.in.th/register ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tgda.ku.ac.th ประเภทของการประกวด 1. ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving) 2. ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency) [...]

By | November 17th, 2017|Uncategorized|Comments Off on [ข่าว] – TGDA2018 เปิดรับสมัครแล้ว ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกับ Thailand Green Design Awards 2018

[ข่าว] – TGDA2018 เปิดรับสมัครแล้ว…ร่วมส่งผลงานสุดสร้างสรรค์เข้าประกวดกับ Thailand Green Design Awards 2018

TGDA2018 เปิดรับสมัครแล้ว…ร่วมส่งผลงานสุดสร้างสรรค์เข้าประกวดกับ Thailand Green Design Awards 2018 ข่าวโดย: cynhite วันที่ 30 ตุลาคม 2560 1 คงจะน่าเสียดาย…ถ้าไอเดียของคุณถูกเก็บไว้คนเดียว เวลาของนักออกแบบหัวใจสีเขียวมาถึงแล้ว!!!! 1 1        สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU) ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักออกแบบอิสระ วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผู้ประกอบการ บริษัทเอกชน และประชาชนทั่วไป … ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกับ การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2018 หรือ TGDA2018  ชิงเงินรางวัล ประกาศนียบัตร พร้อมโล่เกียรติยศมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 4 ธันวาคม 2560 สมัครเข้าประกวด [...]

By | November 17th, 2017|Uncategorized|Comments Off on [ข่าว] – TGDA2018 เปิดรับสมัครแล้ว…ร่วมส่งผลงานสุดสร้างสรรค์เข้าประกวดกับ Thailand Green Design Awards 2018

[ข่าว] – TGDA2018 เปิดรับสมัครแล้ว ส่งผลงานสุดสร้างสรรค์เข้าประกวดใน THAILAND GREEN DESIGN AWARDS 2018

TGDA2018 เปิดรับสมัครแล้ว ส่งผลงานสุดสร้างสรรค์เข้าประกวดใน THAILAND GREEN DESIGN AWARDS 2018 ข่าวโดย: IURBAN วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 11 คงจะน่าเสียดาย…ถ้าไอเดียของคุณถูกเก็บไว้คนเดียว เวลาของนักออกแบบหัวใจสีเขียวมาถึงแล้ว!!!! 1        สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU) ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักออกแบบอิสระ วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผู้ประกอบการ บริษัทเอกชน และประชาชนทั่วไป … ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกับ การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2018 หรือ TGDA2018  ชิงเงินรางวัล ประกาศนียบัตร พร้อมโล่เกียรติยศมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 4 ธันวาคม 2560 [...]

By | November 17th, 2017|Uncategorized|Comments Off on [ข่าว] – TGDA2018 เปิดรับสมัครแล้ว ส่งผลงานสุดสร้างสรรค์เข้าประกวดใน THAILAND GREEN DESIGN AWARDS 2018